HER SATIRI YÜREĞİMİZİ DAĞLADI

HER SATIRI YÜREĞİMİZİ DAĞLADI
02 Mart 2020 - 16:07

İdlib s-aldırısından y-aralı olarak kurtulan -a-sker o anları anlattı!
İdlib’deki ha-in s-aldırıdan ya-ralı olarak kurtulan uzman a-sker o anları anlatı. İçerisinde bulundukları aracın is-abet aldığını vu-rgulayan y-ralı asker, “Ben araçtan çıktığımda baktım yan ta-rafta şehitlerimiz ya-tıyor. Ya-nlarına gittim, ya-ralı varsa ya-rdım edeyim d-edim. Bir tane y-aralı arkadaşımız vardı, onun durumunu sordum. ‘İyiyim’ dedi ama çok -ağır bir y-arası vardı. Yaşayamayacağını anladım o an başka bir ya-ralıya yardım edeyim dedim” ifadelerini kullandı.


 

Suriye’nin İdlib kentinde r-jim güç-lerinin sa-ldırısı sonrası 34 askerimiz şe-hit olmuş, 32 askerimiz de ya-ralanmıştı. Gerçekleştirilen h-ain sa-ldırıdan ya-ralı olarak kurtulan asker, o anları anlattı.

“50-60 KİŞİ VARDIK”Anamur Medya’da yer alan v-ideoda, sa-ırının gerçekleştiği yerde 50-60 askerin olduğunu ifade eden uzman a-sker, şu ifadeleri kullandı;*12 saatlik bir yolculuk yaptık z-rhlı a-raçla. Hedeflenen noktaya vardık. Arabadan daha inmeden y-anımıza havan t-opu d-üştü.
 

*Bize ‘R-uslarla rejim güçleri bi-rbirlerine atıyor bir şey olmaz arabadan inin’ dediler. O arada bir h-avan daha 50 metre y-akınımıza d-üştü. Ondan sonra da m-ühimmatımızın yü-klü olduğu TIR’ın üstüne ü-çüncü ha-van dü-ştü ve TIR ya-nmaya başladı.*Biz hepimiz bir noktadaydık 50-60 kişi vardık z-ırhlı araçların içinde. Araçlar y-an y-anaydı. H-avan a-ta a-ta y-nımıza kadar ge-tirdiler. Bir tanesi ta-nka denk g-eldi ve y-anmaya b–aşladı.

*Bu ha-van to-pu muydu, r-oket miydi onu anlayamadım. U-çak m-ermisi gibi bir şey de o-labilirdi. D-aha sonra bir ba-şkası da bi-zim ar-acımızın üzerine geldi. Bi-z içerideyken bizim araç y-anmaya başladı.


 

“BA-KTIM YAN TA-RAFTA ŞE-HİTLERİMİZ Y-ATIYOR”İ-sabet alan araçtan en son kendisinin çı-ktığını ifade eden u-zman a-sker sö-zlerini şö-yle sü-rdürdü;

*A-racın içinde 12 k-iş-iydik, k-arşılıklı o-turuyorduk. En son çı-kacak kişi b-endim. Arkadaşlar çı-ktı ben de çıktığımda baktım ya-n tarafta ş-ehitlerimiz yatıyor.

*Y-anlarına gittim, y-aralı va-rsa ya-rdım edeyim dedim. Bir tane y-aralı arkadaşımız vardı, onun durumunu sordum. ‘İyiyim’ dedi ama çok a-ğır bir ya-rası vardı. Y-aşayamayacağını anladım o an başka bir ya-ralıya y-ardım edeyim dedim.“Ş-EHİTLER VE G-AZİLER Y-ANIMDA YA-TIYORDU”
  • *O anda başka bir hav-an ya da ro-ket atıldı beni 4 veya 5 metre öbür tarafa attı. O anda ben ba-yılmışım, gö-zümü açtığımda şe-hitler ve ga-ziler yanımda ya-tıyordu.

  • *Orada ayağa kalktım ben çünkü hep bizim olduğumuz yere düşüyordu h-avan veya r-oketler.

  • *Bizim o an karşılık verecek bir mü-himmatımız da yoktu. Her şey yarım saat içinde g-erçekleşti. Sonra ben olduğum ye-rden kalktım ve ba-hçeye doğru k-oşmaya ba-şladım.

  • *Bir TIR’ın a-ltına girdim orada sabaha kadar be-kledim. Sabah saat 06:00’da ş-ehitleri ve g-zileri bir a-raca aldılar ve Ha-tay De-vlet Ha-stanesi’ne getirdiler. O saate kadar sürekli bo-mba a-ttılar üzerimize-.

“NEREDEN GELDİĞİNİ ANLAYAMADIK”

Daha önce de o-perasyonlarına ka-tıldığını vu-rgulayan u-zman a-sker, “Bize kimin s-aldırdığını göremedik çünkü bize tepenin arkasından s-aldırıyorlardı. Nereden geldiğini hiç a-nlayamadık. Ben diğer o-perasyonlarda da yer aldım. Sağımıza so-lumuza çok havan to-pları dü-şüyordu ama böyle bir s-aldırı de-ğildi” ifadelerini kullandı.

Bu haber 6130 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum